Rezerwacje sali

Prosimy wysyłać rezerwacje na adres:
 Prosimy o podanie następujących informacji:
– data rezerwacji,
– imię, nazwisko,
– długość rezerwacji sali
– kontakt e-mail, telefon